Bilteni konferencije

“PROGRAM RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U SISKU I PETRINJI”

 

MARKO KOŠČAK, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija
BARBARA PAVLAKOVIČ, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija
INGRID PADJEN ĐURIĆ, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska
MARKO JURAKIĆ, Vimal Akademija – Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Moslavačka Slatina, Hrvatska

Sažetak:
Monografija „Program razvoja održivog turizma u Sisku i Petrinji“ rezultat je projekta kojim želimo potaknuti obnovu ruralnoga i urbanoga turizma na potresom oštećenom području  hrvatske regije Sisačko-moslavačka županija. Sisačko-moslavačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj i ima vrlo povoljan položaj između Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa svojim prirodnim bogatstvima ima velik potencijal razvoja turizma i, još više, održivog turizma. Sisak kao kulturno središte pruža mogućnosti industrijskog i urbanog turizma, dok Petrinja pruža mogućnost aktivnosti u prirodi te upoznavanje baštine i tradicije (na primjer lončarstva). Odlična atrakcija održivoga turizma je i priroda parka Lonjsko polje. Mentori i studenti prve godine postdiplomskog programa na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru (Slovenija) uz sudjelovanje lokalnog stanovništva suočili su se sa strateškim izazovom razvoja turizma. Nakon analize stanja, pripremili su viziju razvoja, utvrdili prioritetna područja rada, definirali mjere i pokazatelje te način njihova praćenja. Akcijski plan temelji se na teoriji razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, predstavljenoj na početku ove monografije.

BILTEN KONFERENCIJE RRT 2022

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

“PROGRAM RAZVOJA ZA ODRŽIVI RURALNI TURIZAM U MOSLAVINI”

 

BARBARA PAVLAKOVIČ, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija, e-mail: barbara.pavlakovic@um.si
MARKO JURAKIĆ, Vimal akademija – Udruga za razvoj ljudskih potencijala, Moslavačka Slatina, Popovača, Hrvatska, e-mail: vimalakademija@gmail.com
MARKO KOŠČAK, Sveučilište u Mariboru, Fakultet za turizam Brežice, Slovenija, e-mail: marko.koscak@um.si

Sažetak:
Znanstvena monografija Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini rezultat je projekta kojim želimo potaknuti održivi ruralni turizam na širem teritoriju hrvatske regije Moslavine. Moslavina je pozicionirana u središnjoj Hrvatskoj i ima vrlo pogodan položaj između Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Sa svojim prirodnim bogatstvima ima veliki potencijal razvoja turizma i, još više, održivog turizma. Mnoštvo obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ovi) koja imaju turističku ponudu odlična su atrakcija za održivi turizam, kao i priroda parka Lonjsko polje i Moslavačka gora. Mentori i studenti prve godine postdiplomskog programa Turizam na Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru (Slovenija) uz sudjelovanje lokalnog stanovništva suočili su se sa strateškim izazovom razvoja turizma. Nakon analize stanja, pripremili su viziju razvoja, utvrdili prioritetna područja rada, definirali mjere i pokazatelje te način praćenja istih. Sam akcijski plan temelji se na teoriji razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, predstavljenoj na početku ove monografije.

Recenzija znanstvene monografije “Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini”
Dr.sc. SANDRA KANTAR, prof.v.š.

Znanstvena monografija pod naslovom „Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini“ (urednici: asist. Barbara Pavlakovič, mr. sc Marko Jurakić i dr. Marko Koščak) koncepcijski se sastoji od ukupno 11 poglavlja u kojima se obrađuju pojedini aspekti održivog turizma Moslavine. U poglavlju Uvod i metode rada autorice Barbare Pavlaković obrazložen je Projekt razvoja održivog ruralnog turizma u Moslavini, dionici u projektu, kao i teorijska i metodološka narav ovog hvalevrijednog projekta. Nadalje, autor dr.sc. Marko Koščak u poglavlju pod nazivom Razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima – destinacija Moslavina apostrofira integralnu održivost destinacije kao preduvjeta njezinog ukupnog razvoja i marketinga. Razvoj održivog turizma uključuje prirodnu i kulturnu baštinu te multisenzorna iskustva i treba se implementirati u gospodarsku praksu kroz participativan i kontinuiran proces. Osobita važnost u postizanju tog cilja ima aktivno lokalno stanovništvo. Holistički pristup marketingu u ruralnom turizmu autora mr. sc. Marka Jurakića i dr. Ostoje Barašina integrira ekološki pristup i princip socijalne pravde čime se može postići ne samo kvaliteta življenja, već i direktni utjecaj na bolji život budućih generacija i turizma općenito. Osim u ruralnom turizmu, holizam treba komunicirati i putem marketinga kako bi se u konačnici, i na primjeru Moslavine, uvećale mogućnosti razvoja seoskog turizma potaknutog stabilnom i održivom ekonomijom. Nakon toga, slijedi kratki opis Moslavine, njenih prirodno – geografskih i socio – geografskih čimbenika u kontekstu razvoja turizma, autora Nejca Pozveka. Projekt razvoja održivog ruralnog turizma u Moslavini Barbara Pavlaković razrađuje putem Strategije i akcijskog plana za destinaciju Moslavina. Na ovom mjestu se nalazi osobito vrijedna opća SWOT analiza područja i šira vizija Moslavine do 2025. godine. U sljedećem poglavlju, autori Boštjan Misja, Vadim Sakhnevich i Martina Senekovič predstavljaju zajednički integralni turistički produkt destinacije, kojeg povezuju sa smjernicama održivog razvoja. Nakon općih znanstvenih opservacija o Moslavini, slijedi studentski prikaz i taksativna analiza pet odabranih OPG-ova koji bi mogli biti pokretači razvoja održivog ruralnog turizma u regiji: OPG Lonjski dvori: Matije Krizmana i Marka Rodića, OPG Vinarija i restoran August autorica Laure Lupše i Maje Možic, OPG Seoski turizam Sambolek autorica Nuše Cesar i Marine Majerič, OPG Ivica Leskarac – Klet Leskarac autora Boštjan Koželj i Žiga Zdovc, te OPG Lukač – Seoski turizam Zeleni put autora Simona Hojsaka. Studenti su prema ujednačenoj metodološkoj strukturi proveli analizu trenutne situacije uključujući i analizu 4 dimenzija održivosti na konkretnom objektu, izradili SWOT analizu i definirali viziju, identificirali prioritetna područja i mjere za postizanje razvojnih ciljeva, te predložili podesne načine praćenja napretka u tom području.
U tehničkom smislu, monografija je opremljena s 26 slika i 14 tablica (od čega 7 tablica sadrži SWOT analizu), te aktualnom bibliografijom radova.

U sadržajnom smislu, tema održivog ruralnog turizma u Moslavini kao zajednička istraživačka platforma otkriva svu složenost predmetnog područja, a autorski prilozi obrazlažu teorijsko i praktično viđenje Regije nudeći analize, smjernice, prijedloge i rješenja. Osim toga, znanstvena monografija na sveobuhvatan i raznolik način obrađuje teme turističkog potencijala Moslavine sa aspekta integralne održivosti uvažavajući podjednako mikro/makro pristup. Stoga, ova znanstvena monografija predstavlja vrijedan znanstveni i stručni prilog svima koji su na bilo koji način uključeni ili se namjeravaju uključiti u održivi ruralni turizam, te onima koji se bave donošenjem strateških odluka koje se tiču održivog razvoja ruralnog turizma, općenito. Važno je istaknuti i činjenicu da ovakav tip monografije u kojoj postoji istraživačka sinergija između studenata i njihovih profesora na primjeru regije Moslavine predstavlja jedinstven didaktički primjer izrade monografije koja, u tom smislu, može poslužiti kao poticaj
istovrsnim proučavanjima ostalih hrvatskih regija.