Događanja

Predstavljanje razvojnih projekata studenata Fakulteta za turizam iz Brežica

U četvrtak, 20. veljače 2020. godine, organizirano je predstavljanje radova studenata, a koje prethodi Konferenciji za razvoj ruralnog turizma 2020. Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma u Moslavini.

Organizatori događanja su Vimal Akademija i Fakultet za turizam Sveučilišta u Mariboru, a suorganizatori LAG „Moslavina“, TZ Grada Kutine i Grad Kutina.

U listopadu 2019. godine profesori i studenti Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru posjetili su turističke destinacije u Moslavini (Kutina, Popovača) u okviru terenskih vježbi iz predmeta Održivi i društveno odgovorni turizam. U sklopu terenske nastave obišli su odabrane turističke subjekte gdje su analizirali njihovo poslovanje i marketinške potencijale.

U sklopu ovog događanja, studenti su predstavili svoje radove, tj. razvojne projekte koje su kreirali za pojedine turističke subjekte koje su obišli, ali i prijedlog razvoja Moslavine kao turističke destinacije. Turistički subjekti koje su studenti analizirali su: Lonjski dvori (Repušnica, Kutina)), Vinarija i restoran August (Trnovka, Popovača), Seoski turizam Sambolek (Voloder, Popovača), OPG Ivica Leskarac – Klet Leskarac (Kutina) i OPG Lukač – Seoski turizam Zeleni put (Brinjani, Kutina).