Događanja


Poziv na dostavu sažetaka i cjelovitih radova za Zbornik radova konferencije RRT 2021

 

Poštovani kolege,

zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za sudjelovanje na 2. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2021 koja će se održati 25. i 26. 11.2021. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji pod nazivom: Održivi i odgovorni razvoj ruralnog područja.

Pozivamo Vas na dostavu sažetaka i cjelovitih radova iz područja ruralnog razvoja i drugih povezanih područja s ciljem dijeljenja znanja, iskustava, razvoja struke te postizanja šireg dijaloga između svih ključnih aktera u području ruralnog razvoja. Da bismo osigurali Vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo sudionike da sažetke svojih radova pošalju na hrvatskom i engleskom jeziku na službeni e-mail konferencije vimalakademija@gmail.com s naznakom „Sažetak rada“. Prijave sažetaka radova moguće su do 15.09.2021. god. Obavijest o prihvaćanju  sažetka bit će dostavljena do 05.10.2021. god.

Cjelovite radove potrebno je dostaviti do 25.10.2021. god. Svi radovi koji su pozitivno recenzirani i izloženi na konferenciji biti će objavljeni u Zborniku radova konferencije RRT 2021. Ističemo da je Zbornik radova konferencije RRT 2020 prihvaćen za indeksiranje u EBSCO i ECONLIT znanstvenim bazama.

Zahvaljujemo Vam na interesu i suradnji te se nadamo zajedničkom druženju 25. i 26.11.2021. u Sisačko-moslavačkoj županiji.

VAŽNI DATUMI:

 Rok za dostavu sažetaka …………………..… 15.09.2021.
 Potvrda o prihvaćanju sažetaka …….. 05.10.2021.
 Rok za dostavu cjelovitih radova …… 25.10.2021.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA:

  • sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 3 do 6 ključnih riječi
  • sažetak se piše u Microsoft Word-u za Windowse
  • font: Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored
  • margine (gore, dolje, lijevo, desno): 2,5 cm
  • sažetak je potrebno poslati na hrvatskom i engleskom jeziku
  • sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme, cilja i svrhe rada, opis metodologije i rezultata
  • na početku sažetka potrebno je navesti podatke o autoru: ime i prezime autora, titule, puni službeni naziv institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt (tel., mob., e-mail adresa)
  • sažetak poslati na e-mail vimalakademija@gmail.com – s naznakom “Sažetak rada”.

PROGRAMSKI ODBOR:                                                ORGANIZACIJSKI ODBOR:
  doc. dr. sc. Petra Barišić                                          doc. dr. sc. Marko Jurakić