Događanja


Predstavljen Zbornik radova RRT 2023

U petak 16. veljače 2024. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu članovi organizacijskomg odbora RRT konferencije predstavili su Zbornik radova 4. međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT 2023, a koji obuhvaća ukupno 23 znanstveno-stručna rada s temom razvoja ruralnog turizma.

Članove odbora u ime dekanice primio je prodekan za studente i studijske programe izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto te je izrazio zadovoljstvo rezultatima suradnje između Vimal akademije i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Predsjednik organizacijskog odbora RRT konferencije doc. dr. sc. Marko Jurakić u ime članova odbora zahvalio se na podršci Ekonomskom fakultetu te najavio organizaciju 5. međunarodne konferencije za razvoj ruralnog turizma koja će se održati na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji dana 22. studenog 2024. godine.